Αναστασία Λεοντιάδου
KARYO Μητροπόλεως Τμήμα Μικροβιολογίας