×
×

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου TYMS (TS)

Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου TYMS (TS)

Η συγκεκριμένη εξέταση προσδιορίζει τα επίπεδα της έκφρασης του γονιδίου της συνθάσης της θυμιδυλάσης (thymidylate synthase) (TS) σε κακοήθεις ιστούς. Η έκφραση της TS είναι δείκτης πρόβλεψης για την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία που βασίζεται στη χρήση φθοριοπυριμιδίνης.

Το διακυτταρικό μόριο-στόχος της 5-FU είναι η TS, η οποία είναι ένα ένζυμο που μετατρέπει τη μονοφωσφατάση της δεοξυουριδίνης (dUMP) σε μονοφωσφατάση της δεοξυθυμιδίνης (dTMP). Το TS είναι ένας αποτελεσματικός στόχος-δείκτης κυτταροτοξικότητας γιατί βοηθά στη σύνθεση του DNA και έτσι είναι απαραίτητο για την αύξηση του όγκου.

Αρκετές παλαιότερες κλινικές μελέτες από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες που χρησιμοποίησαν διαφορετικές τεχνικές προσδιορισμού των επιπέδων της TS σε όγκους έδειξαν ότι χαμηλά επίπεδα έκφρασης της TS συσχετίζονται με βελτιωμένο ποσοστό αντίδρασης και επιβίωσης των ασθενών με CRC που αντιμετωπίζονται με 5-FU. Σε ποικίλες μελέτες, ασθενείς με χαμηλά επίπεδα έκφρασης TS παρουσιάζουν ποσοστά αντίδρασης που είναι τρεις με δέκα φορές αυξημένα σε σύγκριση με εκείνα ασθενών με υψηλά επίπεδα TS. Πρόσφατα, συνδυασμός 5-FU με άλλα φάρμακα όπως το irinotecan (FOLFIRI) και το oxaliplatin (FOLFOX) και οι καινούργιες στοχευτικές θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση bevacizumab, cetuximab και panitumumab έχουν σαν αποτέλεσμα ανταποκρίσεις της τάξης του 40-50% των ασθενών και τον μέσο χρόνο επιβίωσης να φτάνει τα δύο χρόνια. Επιπρόσθετα, η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ της έκφρασης του TS και της κλινική απάντησης παρατηρείται και στη χρήση της 5-FU σε συνδυαστική χημειοθεραπεία: χαμηλά επίπεδα TS βρέθηκαν να προβλέπουν καλύτερο αποτέλεσμα συνδυαστικής θεραπείας oxaliplatin και 5-FU (FOLFOX). Στην τελευταία αναφερόμενη μελέτη, η έκφραση του ERCC1 αποτέλεσε ανεξάρτητο δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία εξαιτίας του συστατικού oxaliplatin. Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν το 5-FU χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το irinotecan (FOLFIRI), η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική σε υψηλά επίπεδα TS, και έτσι παρέχει μία εναλλακτική λύση ως προς το FOLFOX για ασθενείς με υψηλά επίπεδα TS. Αντίστοιχα, στη θεραπεία του γαστρικού καρκίνου με το παράγωγο του 5-FU, S-1 και το irinotecan, οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα TS παρουσιάζουν τις ίδιες πιθανότητες επιβίωσης όπως οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα έκφρασης TS.

Βιβλιογραφία:

 1. Peters GJ, van der Wilt CL, van Groeningen CJ et al. Thymidylate synthase inhibition after administration of fluorouracil with or without leucovorin in colon cancer patients: implications for treatment with fluorouracil. J Clin Oncol 1994;12: 2035–42.
 2. Leichman CG, Lenz HJ, Leichman L et al. Quantitation of intratumoral thymidylate synthase expression predicts for disseminated colorectal cancer response and resistance to protracted-infusion fluorouracil and weekly leucovorin. J Clin Oncol 1997;15:3223–29.
 3. Aschele C, Debernardis D, Casazza S et al. Immunohistochemical quantitation of thymidylate synthase expression in colorectal cancer metastases predicts for clinical outcome to fluorouracil-based chemotherapy. J Clin Oncol 1999;17:1760–70.
 4. Salonga D, Danenberg KD, Johnson M et al. Colorectal tumors responding to 5-fluorouracil have low gene expression levels of dihydropyrimidine dehydrogenase, thymidylate synthase, and thymidine phosphorylase. Clin Cancer Res 2000;6:1322–27.
 5. Johnston PG, Lenz HJ, Leichman CG et al. Thymidylate synthase gene and protein expression correlate and are associated with response to 5-fluorouracil in human colorectal and gastric tumors. Cancer Res 1995; 55:1407–12.
 6. Leichman CG, Lenz HJ, Leichman L et al. Quantitation of intratumoral thymidylate synthase expression predicts for disseminated colorectal cancer response and resistance to protracted-infusion fluorouracil and weekly leucovorin. J Clin Oncol 1997;15:3223–29.
 7. Aschele C, Lonardi S, Monfardini S. Thymidylate synthase expression as a predictor of clinical response to fluoropyrimidine-based chemotherapy in advanced colorectal cancer. Cancer Treat Rev 2002; 28:27–47.
 8. Saltz LB, Cox JV, Blanke C, et al. Irinotecan plus fluorouracil and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N engl J Med 2000;343:905-914.
 9. de Gramont A, Figer A, Seymour M, et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer. J Clin Oncol 2000;18:2938-2947.
 10. Murdoch D, Sager J. Will targeted therapy hold its promise? An evidence-based review. Curr Opin Oncol. 2008;20:104-11.
 11. Shirota Y, Stoehlmacher J, Brabender J et al. ΕRCC1 and thymidylate synthase mRNA levels predict survival for colorectal cancer patients receiving combination oxaliplatin and fluorouracil chemotherapy. J Clin Oncol 2001;19:4298–4304.
 12. Saltz L, Danenberg K, Paty P et al. High thymidylate synthase expression does not preclude activity of CPT-11 in colorectal cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 1998; 17: 281a (Abstr).
 13. Ichikawa W, Takahashi T, Suto K, et al. Thymidylate synthase predictive power is overcome by irinotecan combination therapy with S-1 for gastric cancer. Br J Cancer. 2004;91:1245-50.
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
RT-PCR