×
×

Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS)

Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS)

Στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου, μελέτες έχουν δείξει ότι απαιτείται η απουσία ενεργοποιητικών μεταλλαγών στα γονίδια KRAS και NRAS της οικογένειας RAS (εξώνια 2, 3, και 4 και στα δύο γονίδια) προκειμένου η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στον EGFR να έχει αποτελεσματικότητα.

Βιβλιογραφία:

Peeters M, Oliner KS, Parker A, Siena S, Van Cutsem E, Huang J, Humblet Y, Van Laethem JL, André T, Wiezorek J, Reese D, Patterson SD. Massively parallel tumor multigene sequencing to evaluate response to panitumumab in a randomized phase III study of metastatic colorectal cancer. Clin Cancer Res. 2013 Apr 1;19(7):1902-12.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Κύβος Παραφίνης
Ποσότητα
3-5 τομές
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
Next Generation Sequencing