×
×

PROLARIS - Myriad

PROLARIS - Myriad

Prolaris®: Ένας προγνωστικός δείκτης για τον Καρκίνο του Προστάτη

Το Prolaris® είναι ένας γενετικός έλεγχος που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους θεράποντες ιατρούς να προβλέψουν την επιθετικότητα του καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με κλινικές παραμέτρους όπως το Gleason score και το PSA. Το Prolaris είναι ένας άμεσος δείκτης της μοριακής βιολογίας του καρκίνου του προστάτη. Εκτιμώντας τα επίπεδα έκφρασης γονιδίων που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, το Prolaris είναι ικανό να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πρόοδο της νόσου.

Το Prolaris είναι ένα εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου, σχεδιασμένο να μετρά την επιθετικότητα του καρκίνου του ασθενούς προκειμένου να προβλεφθεί ο κίνδυνος προόδου της νόσου στα επόμενα 10 χρόνια. Επιτρέπει έτσι τον ιατρό να καθορίσει τη στρατηγική της θεραπείας ή παρακολούθησης με τον καλύτερο τρόπο για τον ασθενή.

Το Prolaris είναι σημαντικά καλύτερος προγνωστικός δείκτης από τις κλινικοανατομικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται ως σήμερα και παρέχει μοναδική πληροφορία η οποία σε συνδυασμό με κλινικά χαρακτηριστικά εκτιμά με μεγάλη ακρίβεια την επιθετικότητα του καρκίνου.

¨Εχει δειχτεί σε 4 διαφορετικές κλινικές μελέτες ότι το Prolaris προβλέπει την πρόοδο της νόσου, τόσο σε προ- όσο και σε μετα- θεραπευτικά σενάρια.

Το Prolaris ως εργαλείο στη θεραπεία του Καρκίνου του Προστάτη

Στη θεραπεία του προστάτη, το Prolaris είναι προγνωστικός δείκτης τόσο κατά τη διάγνωση όσο και μετά το χειρουργείο.

Στη διάγνωση, το Prolaris μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση ασθενών με μη επιθετικό καρκίνωμα οι οποίοι μπορεί να είναι υποψήφιοι για παρακολούθηση. Επιπλέον, το Prolaris αναγνωρίζει ασθενείς οι οποίοι με βάση τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται ως χαμηλού κινδύνου αλλά έχουν επιθετική νόσο η οποία απαιτεί επιθετική θεραπεία.

Ο έλεγχος Prolaris βρίσκει εφαρμογή και σε ασθενείς μετά την προστατεκτομή για την ακριβέστερη εκτίμηση κινδύνου υποτροπής η οποία θα επιτρέψει τη ρύθμιση της εντατικής παρακολούθησης ή την προσθήκη θεραπείας.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Κύβος Παραφίνης
Ποσότητα
7-10 τομές
Χρόνος επεξεργασίας
14 ημέρες
Τεχνολογία
RT-PCR