×
×

PneumoCLART bacteria®

PneumoCLART bacteria®

Το διαγνωστικό σύνολο PneumoCLART bacteria® χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των κύριων βακτηριδίων που προκαλούν λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού. Βασισμένο στην τεχνολογία CLART®, η οποία συνίσταται σε μία πρότερη multiplex PCR διαδικασία ενίσχυσης και μία ύστερη διαδικασία ταυτοποίησης με μικροσυστοιχίες χαμηλής πυκνότητας.  

 

Πληροφορίες για την ανάλυση

Το PneumoCLART bacteria® ανιχνεύει την παρουσία παθογόνων και εν δυνάμει παθογόνων βακτηρίων της αναπνευστικής οδού σε δείγματα όπως BAL, BAS, εκπλύσεις, πτύελα…

Η γρήγορη ανίχνευση των βακτηρίων αυτών επιτρέπει στον θεράποντα ιατρό να προσαρμόσει την αντιμικροβιακή θεραπεία, βελτιώνοντας έτσι την υγεία του ασθενή και τις προοπτικές ανάκαμψης, ταυτόχρονα με τη μείωση του κόστους που προκύπτει από τις πολυήμερες νοσηλείες και τις άστοχες θεραπείες.  

Το διαγνωστικό σύνολο PneumoCLART bacteria® ανιχνεύει τους ακόλουθους στόχους στο δείγμα:

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Staphylococcus aureus (Mec A)
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Moraxella catharralis
Chlamydophyla pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Bordetella pertussis
Bordetella parapertusis
Bordetella bronchiseptica
Bordetella holmesii

Η εφαρμογή των τεχνικών μοριακής βιολογίας στην ανίχνευση βακτηρίων της αναπνευστικής οδού βελτιώνει σημαντικά βασικά μειονεκτήματα των κλασικών μεθόδων ανίχνευσης όπως:

 

 
  • Χαμηλή ευαισθησία σε κάποιες καλλιέργειες
 
  • Καθυστέρηση στην έκδοση αποτελέσματος
 
  • Εξαιρετικά εξειδικευμένα μέσα μεταφοράς

 

Ευασθησία και ειδικότητα

Η μικροσυστοιχία υβριδισμού 120 θέσεων καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση κάθε στελέχους τουλάχιστον 3 φορές. Αυτό διασφαλίζει την ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου.

 

Έλεγχος ποιότητας

Το PneumoCLART bacteria® είναι προϊόν CE-IVD*.

 

Αυτοματοποιημένη ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ανάλυση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από το λογισμικό ανάλυσης εικόνας μικροσυστοιχιών SAICLART® της GENOMICA. Το λογισμικό ανιχνεύει και ερμηνεύει όλους τους στόχους που βρίσκονται στην εικόνα, αποφεύγοντας έτσι την υποκειμενικότητα του ανθρώπινου παράγοντα.

 

* Οι μικροοργανισμοί Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella holmesii και Bordetella bronchiseptica παρέχονται για ερευνητική και μόνο χρήση.

 

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Πτύελα
Ρινοφαρυγγική Αναρρόφηση
Ρινοφαρυγγικό Έκπλυμα
Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα
Βρογχοκυψελιδικό Έκπλυμα
Βρογχική Αναρρόφηση
Χρόνος επεξεργασίας
2 ημέρες
Τεχνολογία
CLART