×
×

PANEXIA - Myriad

PANEXIA - Myriad

PANEXIA®: Γενετικός έλεγχος για τον Κληρονομούμενο Καρκίνο του Παγκρέατος

Το PANEXIA® είναι ένας γενετικός έλεγχος που αναπτύχθηκε για την ανίχνευση των παθογόνων μεταλλαγών που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο Κληρονομούμενου Καρκίνου του Παγκρέατος. Ο έλεγχος PANEXIA, με μία απλή αιμοληψία, αναλύει τα γονίδια PALB2 και BRCA2, τα δύο πιο συχνά ανευρισκόμενα γονίδια σε οικογένειες με Κληρονομούμενο Καρκίνο του Παγκρέατος.

Τα αποτελέσματα του PANEXIA παρέχουν πληροφορίες για τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του σχετικά με τους κληρονομηθέντες παράγοντες κινδύνου του Καρκίνου του Παγκρέατος, καθώς επίσης και του Μαστού αλλά και άλλων καρκίνων. Η γνώση των αποτελεσμάτων μπορεί να επιτρέψει στα υψηλού κινδύνου μέλη της οικογένειας να μειώσουν τον κίνδυνο μέσω της παρακολούθησης, αλλαγή του τρόπου ζωής ή άλλες προληπτικές μεθόδους.

Πλεονεκτήματα του ελέγχου PANEXIA

Τα αποτελέσματα του ελέγχου PANEXIA επιτρέπουν την ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας για τη μείωση της επικινδυνότητας του καρκίνου. Το PANEXIA μπορεί να βοηθήσει τον θεράποντα ιατρό να:

  • Εστιάσει στην εντατική παρακολούθηση ή σε άλλες μεθόδους σε ασθενείς με παθογόνες μεταλλαγές στα γονίδια PALB2 και BRCA2
  • Βελτιώσει σημαντικά την κλινική έκβαση και να μειώσει τα ιατρικά κόστη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, αν αναπτυχθεί
  • Συμβουλέψει τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας για το γενετικό υπόβαθρο του καρκίνου του παγκρέατος
  • Αποφύγει αχρείαστες ιατρικές παρεμβάσεις στα μέλη της οικογένειας που δεν φέρουν παθογόνες μεταλλαγές
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
14 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
Sequencing