×
×

Έλεγχος μεταλλαγών γονιδίου JAK2

Έλεγχος μεταλλαγών γονιδίου JAK2

Η κινάση Janus 2 (συχνά αναφερόμενη ως JAK2) είναι μία ανθρώπινη κυτταροπλασματική πρωτεΐνη κινάσης της τυροσίνης η οποία εμπλέκεται στη σηματοδότηση από μέλη της οικογένειας των υποδοχέων κυτοκινών τύπου II (π.χ. υποδοχείς ιντερφερόνης), της οικογένειας υποδοχέων GM-CSF (IL-3R, IL-5R και GM-CSF-R), της οικογένειας υποδοχέων gp130 (e.g. IL-6R), και των υποδοχέων μονής αλυσίδας (π.χ. Epo-R, Tpo-R, GH-R, PRL-R).
Μεταλλαγές στο γονίδιο JAK2 ενοχοποιούνται σε μια σειρά μυελοϋπερπλαστικών συνδρόμων και γονιδίων σύντηξης με τα γονίδια TEL(ETV6) (TEL-JAK2) και PCM1 να έχουν ανευρεθεί σε ασθενείς με λευχαιμία. Η μεταλλαγή αυτή (V617F) έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή μίας βαλίνης σε φενυλαλανίνη στη θέση 617 η οποία καθιστά τα αιμοποιητικά κύτταρα περισσότερο ευαίσθητα σε αυξητικούς παράγοντες όπως η ερυθροποιητίνη και η θρομβοποιητίνη.
Η ανίχνευση μεταλλαγής JAK2 (V617F) έχει διαγνωστική αξία και η ποσοτικοποίησή τςη είναι χρήσιμη στην παρακολούθηση ασθενών με υπολειπόμενη νόσο.

Διενεργείται εκλεκτικός πολλαπλασιασμός του γονιδίου JAK2 με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εκκινητών (primers) και σημασμένου ιχνηθέτη (hydrolysis probe).  Στη συνέχεια γίνεται ποιοτική μέτρηση της παρουσίας ή μη της μεταλλαγής της βαλίνης σε φαινυλανανίνη στο αμινοξύ 617 (V617F) στο γονίδιο JAK-2 (Janus Kinase 2) με Real Time PCR, με την τεχνολογία quasa (quantitative allele specific amplification), χρησιμοποιώντας τον θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου LightCycler 480. To συγκεκριμένο kit περιέχει θετικό μάρτυρα (mutated control V617F), ο οποίος βρίσκεται σε συγκέντρωση 1% επί φυσιολογικού DNA. 
Η ευαισθησία της μεθόδου φτάνει μέχρι την ανίχνευση 0,1% μεταλλαγμένου DNA παρουσία φυσιολογικού.

Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Γονίδια
Τεχνολογία
Real-Time PCR