×
×

Μοριακός Έλεγχος Γονιδίων IDH1 & IDH2

Μοριακός Έλεγχος Γονιδίων IDH1 & IDH2

Τα IDH1 και IDH2 είναι ομόλογα μεταβολικά ένζυμα. Μεταλλαγές στο γονίδιο IDH1 ανευρίσκονται περίπου στο 70% των γλοιωμάτων χαμηλής (Grade II) ή μέσης διαφοροποίησης (Grade III) συμπεριλαμβανομένων των αστροκυτταρικών, ολιγοδενδριακών, και μικτών ολιγο-αστροκυτταρικών όγκων. Μεταλλαγές στο γονίδιο IDH1 είναι επίσης συχνές στα δευτεροπαθή γλοιοβλαστώματα προερχόμενα από βλάβες χαμηλότερης διαφοροποίησης. Το γονίδιο IDH1 έχει προγνωστική αξία σε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα  και σχετίζεται με GBMs σε νέους ασθενείς. Μεταλλαγές στο IDH2 είναι πολύ πιο σπάνια αλλά θεωρείτε ανάλογης προγνωστικής σημασίας. Αντίθετα, στα πρωτογενή γλοιοβλαστώματα σχεδόν ποτέ δεν έχουν μεταλλαγές στα IDH. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν ανευρεθεί μεταλλαγές στα γονίδια αυτά σε άλλους τύπους γλοιωμάτων όπως τα πιλοκυτταρικά αστροκυτώματα και σε άλλα συστημικές κακοήθειες όπως τα καρκινώματα.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Κύβος Παραφίνης
Ποσότητα
3-5 τομές
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
MLPA