×
×

Ανίχνευση ιού HPV (screening)

Ανίχνευση ιού HPV (screening)

Μία νέα μοριακή τεχνική υψηλής ευαισθησίας μπορεί να εξασφαλίσει έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση HPV λοίμωξης σε όλες τις γυναίκες άνω των 30 ετών, με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

Εφαρμόζουμε το HPV DNA Screening test με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Τραχηλικό Επίχρισμα
Χρόνος επεξεργασίας
3-5 ημέρες
Τεχνολογία
RT-PCR