×
×

Καρυότυπος (G-banding)

Καρυότυπος (G-banding)

Το G-banding ή Giemsa banding είναι μία τεχνική της κυτταρογενετικής για την οπτικοποίηση του καρυότυπου και επιτυγχάνεται με χρώση των συμπυκνωμένων χρωμοσωμάτων. Ο καρυότυπος είναι χρήσιμος στη διάγνωση γενετικών ασθενειών μέσω της φωτογραφικής επεικόνισης του πλήρους χρωμοσωμικού περιεχομένου. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα επεξεργάζονται με τρυπσίνη (για τη μερική τους πέψη) και ακολουθεί χρώση με Giemsa. Οι σκοτεινές ζώνες που απορροφούν τη χρωστική είναι πλούσιες σε A,T (φτωχές σε γονίδια). Το αντίστροφο των G‑bands το παίρνουμε με το R‑banding. Η ζώνωση είναι χρήσιμη για την αναγνώριση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως οι μεταθέσεις, επειδή παρουσιάζουν χαρακτηριστικό πρότυπο φωτεινών / σκοτεινών ζωνώσεων για κάθε χρωμόσωμα.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (Heparin)
Μυελός των Οστών (Heparin)
Αμνιακό Υγρό
Προϊόν Αποβολής (POC)
Ποσότητα
10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
2-3 εβδομάδες
Τεχνολογία
G-banding