×
×

Έλεγχος ανεπάρκειας DPD (DPYD)

Έλεγχος ανεπάρκειας DPD (DPYD)

Η 5-φθοριοουρακίλη (5FU) χρησιμοποιείται ευρέως ως χημειοθεραπευτικό σε συνδυασμό σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, παχέος εντέρου, πνεύμονα και σε άλλες νεοπλασίες. Το ένζυμο DPD, το οποίο κωδικοποιείται από το γονίδιο DPYD, αποτελεί τον φραγμό στον καταβολισμό των πυριμιδινών και απενεργοποιεί πάνω από το 80% της συνήθους δόσης 5FU.

Η ανεπάρκεια του DPD εμφανίζεται σε περίπου 5% του συνολικού πληθυσμού. Στους ασθενείς αυτούς, η έλλειψη της ενυμικής δραστηριότητας αυξάνει τον χρόνο ημίσειας ζωής του φαρμάκου με αποτέλεσμα τη βιοσυσσώρευσή του και την εμφάνιση τοξικότητας. Επιπλέον, ένα 3% με 5% του πληθυσμού εμφανίζει μερική ανεπάρκεια του DPD εξαιτίας πολυμορφισμών στο γονίδιο DPYD, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα του ενζύμου να καταβολήσει το φάρμακο.

Η μεταλλαγή IVS14+1G>A στο ιντρόνιο 14 μαζί με την έλλειψη του εξωνίου14 (γνωστή ως DPYD*2A) είναι η πιο συχνή βλάβη που οδηγεί σε ανεπάρκεια DPD.

Βιβλιογραφία:

  1. Lee A, Ezzeldin H, Fourie J, Diasio R. Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency: impact of pharmacogenetics on 5-fluorouracil therapy. Clin Adv Hematol Oncol. Aug 2004;2(8):527-32.
  2. Gross E, Busse B, Riemenschneider M, Neubauer S, Seck K, Klein HG, et al. Strong association of a common dihydropyrimidine dehydrogenase gene polymorphism with fluoropyrimidine-related toxicity in cancer patients. PLoS One. 2008;3(12):e4003.
  3. Amstutz U, Froehlich TK, Largiadèr CR. Dihydropyrimidine dehydrogenase gene as a major predictor of severe 5-fluorouracil toxicity. Pharmacogenomics. Sep 2011;12(9):1321-36.
  4. Kim SR, Park CH, Park S, Park JO, Lee J, Lee SY. Genetic polymorphisms associated with 5-Fluorouracil-induced neurotoxicity. Chemotherapy. 2010;56(4):313-7.
  5. van Kuilenburg AB, Haasjes J, Richel DJ, et al. Clinical implications of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) deficiency in patients with severe 5-fluorouracil-associated toxicity: identification of new mutations in the DPD gene. Clin Cancer Res. 2000;4705-4712.
  6. Schwab M, Zanger UM, Marx C, Schaeffeler E, Klein K, Dippon J, et al. Role of genetic and nongenetic factors for fluorouracil treatment-related severe toxicity: a prospective clinical trial by the German 5-FU Toxicity Study Group. J Clin Oncol. May 1 2008;26(13):2131-8.
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
7-10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
Sequencing