×
×

COLARIS - Myriad

COLARIS - Myriad

COLARIS®: Έλεγχος Κληρονομικότητας στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και στον Καρκίνο του Ενδομητρίου

Το COLARIS® είναι ένας γενετικός έλεγχος για την κληρονομικότητα του καρκίνου του παχέος εντέρου όπως και του καρκίνου του ενδομητρίου στις γυναίκες. Το COLARIS PLUS ανιχνεύει παθογόνες μεταλλαγές στα γονίδια MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM και MYH τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλειονότητα των περιστατικών στο σύνδρομο Lynch και στη σχετιζόμενη με το MYH οικογενή πολυποδίαση (MAP).

Το σύνδρομο Lynch, γνωστό και ως Κληρονομούμενος Μη Πολυποδιακός Καρκίνος του Παχέος Εντέρου (HNPCC), είναι το πιο συχνό σύνδρομο στον καρκίνο του παχέος εντέρου και πιστεύεται ότι αποτελεί το 3% με 5% όλων το καρκίνων του παχέος εντέρου. Το COLARIS είναι ένας έλεγχος για το σύνδρομο Lynch. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να επιτρέψουν στους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να αποφύγουν την εμφάνιση του καρκίνου.

Η  σχετιζόμενη με το MYH οικογενής πολυποδίαση (MAP) οφείλεται σε μεταλλαγές στο γονίδιο ΜΥΗ (mutY homolog).  Οι ασθενείς με MAP έχουν μεταλλαγές και στα δύο MYH γονίδιά τους. Συχνά οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή εμφάνισης πολυπόδων.

Ο έλεγχος COLARIS γίνεται με μία απλή αιμοληψία για να διαπιστωθούν μεταλλαγές στα γονίδια MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM ή MYH.

Τα πλεονεκτήματα του ελέγχου COLARIS

Τα αποτελέσματα του ελέγχου COLARIS βοηθούν στη λήψη εξατομικευμένων ιατρικών αποφάσεων για τη σημαντική ελάττωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Το COLARIS θα επιτρέψει στον γιατρό σας να:

  • Επιλέξει την εντατική παρακολούθηση ή άλλες μεθόδους σε ασθενείς με Lynch ή MAP – μεγιστοποιώντας το όφελος για τον ασθενή και αυξάνοντας την κλινική αποτελεσματικότητα
  • Βελτιώσει σημαντικά την κλινική έκβαση και να μειώσει τα ιατρικά κόστη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου
  • Συμβουλέψει τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας για το γενετικό υπόβαθρο του καρκίνου στην οικογένεια
  • Αποφύγει αχρείαστες ιατρικές παρεμβάσεις στα μέλη της οικογένειας που δεν φέρουν παθογόνες μεταλλαγές

Ο έλεγχος COLARIS περιλαμβάνει την πλήρη αλληλούχιση και έλεγχο των γενωμικών αναδιατάξεων των γονιδίων MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 και των γενωμικών αναδιατάξεων του EPCAM. Συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης αλληλούχιση του MYH.

Άλλες σχετιζόμενες επιλογές ελέγχου είναι:

MLH1 Analysis Πλήρης αλληλούχιση και έλεγχος των μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων του MLH1
MSH2 Analysis Πλήρης αλληλούχιση και έλεγχος των γενωμικών αναδιατάξεων του MSH2 και μεγάλες γενωμικές αναδιατάξεις του EPCAM
MSH6 Analysis Πλήρης αλληλούχιση και έλεγχος των μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων του MSH6
PMS2 Analysis Πλήρης αλληλούχιση και έλεγχος των μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων του PMS2
Single-Site COLARIS Έλεγχος συγγενών για χαρακτηρισμένες μεταλλαγές στα γονίδια MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ή EPCAM

 

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
14 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
Sequencing