×
×

CLART® SeptiBac

CLART® SeptiBac

Το CLART® SeptiBac είναι ένα in Vitro διαγνωστικό σύνολο για την ανίχνευση και τυποποίηση Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων και μυκήτων που προκαλούν σηψαιμία. Η ανίχνευση επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με multiplex PCR και την επακόλουθη οπτικοποίηση με την τεχνολογία CLART®, η οποία βασίζεται σε χαμηλής πυκνότητας μικροσυστοιχίες.

 

Πληροφορίες για την ανάλυση

Το CLART® SeptiBac ανιχνεύει Gram θετικά, Gram αρνητικά βακτήρια και μύκητες που προκαλούν σηψαιμία σε θετικές καλλιέργειες αίματος. Αυτό επιτρέπει τη δραματική μείωση του χρόνου διάγνωσης, συνήθως περισσότερο από 24 ώρες, επιτρέποντας στον θεράποντα ιατρό να προσαρμόσει το θεραπευτικό σχήμα σε κάθε ασθενή.

Επιπλέον, το CLART® SeptiBac μπορεί να ανιχνεύσει τον δείκτη αντίστασης στη Methicillin "mecA" στα βακτήρια του γένους Staphylococcus.

 

SeptiBac

 

Η χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας στη διάγνωση της σήψης έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες αίματος:

  • Μεταβολές στην ευαισθησία ανάλογα με τον όγκο του δείγματος.
  • Χρόνος απάντησης.
  • Χαμηλή ευαισθησία σε αργά αναπτυσσόμενους μικροοργανισμούς.

 

Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

Ο υβριδιμός εφαρμόζεται ειδικά για κάθε ιχνηθέτη ώστε να ταυτοποιείται κάθε γονότυπος τουλάχιστον 3 φορές, βελτιστοποιώντας έτσι την ευαισθησία και ειδικότητα της δοκιμής.

 

Έλεγχος ποιότητας

Το CLART ® SeptiBac είναι προϊόν CE-IVD.

 

Αυτοματοποιημένη ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ανάλυση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από το λογισμικό ανάλυσης εικόνας μικροσυστοιχιών SAICLART® της GENOMICA. Το λογισμικό ανιχνεύει και ερμηνεύει όλους τους στόχους που βρίσκονται στην εικόνα, αποφεύγοντας έτσι την υποκειμενικότητα του ανθρώπινου παράγοντα.

 

 

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Θετική Καλλιέργεια Αίματος
Χρόνος επεξεργασίας
2 ημέρες
Τεχνολογία
CLART