×
×

CLART PneumoVir

CLART PneumoVir

Το CLART® PneumoVir είναι ένα in Vitro διαγνωστικό προϊόν για την ταυτόχρονη ανίχνευση και γονοτύπωση των βασικών ιών που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, χρησιμοποιώντας multiplex PCR και ακολούθως οπτικοποίηση με την τεχνολογία CLART ® η οποία βασίζεται σε μικροσυστοιχίες χαμηλής πυκνότητας.

Ιοί που ανιχνεύονται

Adenovirus
Metapneumovirus A
Metapneumovirus B
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3

Parainfluenza 4 subtyping:

  1. Parainfluenza 4A
  2. Parainfluenza 4B
Rhinovirus
RSV A
RSV B
Bocavirus
Coronavirus 229E
Enterovirus

Influenza A, subtyping:

  1. Seasonal H1N1
  2. Seasonal H3N2
  3. New H1N1
Influenza B
Influenza C

Πληροφορίες για την ανάλυση

Το CLART® PneumoVir ανιχνεύει και κατηγοριοποιεί ταυτόχρονα πολλούς ιούς του αναπνευστικού με μία δοκιμή. Η πληροφορία που παράγεται επιτρέπει τη γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση της λοίμωξης, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη και μη ειδική χρήση αντιβιωτικών όπως επίσης και την ενδεχόμενη ανάπτυξη αντίστασης.

Ομοίως, επιτρέπει τη μείωση του κόστους στη διάγνωση, ελέγχοντας πολλούς στόχους ταυτόχρονα.

 

Κατάλληλα δείγματα και οδηγίες λήψης

  • Έκπλυση ρινοφάρυγγα

Εισάγετε 3 έως 7 ml αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού στη ρινική κοιλότητα, διατηρώντας το κεφάλι του ασθενή με κλίση προς τα πίσω και έπειτα συλλέξτε το διάλυμα σε ένα αποστειρωμένο περιέκτη που τοποθετείται κάτω από την ρινική κοιλότητα, επαναφέροντας το κεφάλι του ασθενή σε όρθια θέση. Φυλάξτε το δείγμα στους 4ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα στην ημέρα ή στους -80ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία αργότερα.

  • Έκκριση φάρυγγα

Για τη συλλογή του δείγματος από έκκριση φάρυγγα (που είναι η δεύτερη περισσότερο συνηθισμένη πρακτική για την ανίχνευση ιών του αναπνευστικού μετά από τα δείγματα που προέρχονται από έκπλυση ρινοφάρυγγα), χρησιμοποιήστε γλωσσοπίεστρο προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυνση με σάλιο και συλλέξτε ένα δείγμα από το οπίσθιο μέρος του φάρυγγα, από τις ερεθισμένες ή κοκκινισμένες περιοχές ή εκεί όπου υπάρχει ορατή βλάβη, με την περιστροφή στειλεού και την προσπάθεια να αποσυνδεθούν μερικά επιθηλιακά κύτταρα από την περιοχή της  βλάβης. Σε περίπτωση που εκκρίματα ή βλεννώδη υπολείμματα παραμένουν στην περιοχή της  βλάβης, πρέπει να αποσυρθούν με τη χρήση άλλου στειλεού πριν την δειγματοληψία. Τοποθετήστε τον στειλεό στο σωλήνα του, μαζί με το μέσο μεταφοράς. Φυλάξτε το δείγμα στους 4ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα στην ημέρα ή στους -80ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία αργότερα.

  • Έκκριση ρινοφάρυγγα

Για τη συλλογή ενός δείγματος από έκκριση ρινοφάρυγγα, εισάγετε έναν εύκαμπτο στειλεό στη μύτη και έπειτα στο φάρυγγα και περιστρέψτε τον ήπια αρκετές φορές. Τοποθετήστε τον στειλεό στο σωλήνα του, μαζί με το μέσο μεταφοράς. Φυλάξτε το δείγμα στους 4ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα στην ημέρα ή στους -80ºC εάν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία αργότερα.

 

Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

Το CLART ® PneumoVir έχει ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 90% χάρη, μεταξύ άλλων, στην παρουσία 120 ιχνηθετών στην μικροσυστοιχία οι οποίοι επιτρέπουν την ταυτοποίηση κάθε ιού τουλάχιστον 3 φορές.

 

Αυτοματοποιημένη ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ανάλυση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από το λογισμικό ανάλυσης εικόνας μικροσυστοιχιών SAICLART® της GENOMICA. Το λογισμικό ανιχνεύει και ερμηνεύει όλους τους στόχους που βρίσκονται στην εικόνα, αποφεύγοντας έτσι την υποκειμενικότητα του ανθρώπινου παράγοντα.

 

Το CLART® PneumoVir είναι προϊόν CE-IVD.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Ρινοφαρυγγικό Έκπλυμα
Έκκριση φάρυγγα
Έκκριση ρινοφάρυγγα
Χρόνος επεξεργασίας
2 ημέρες
Τεχνολογία
CLART