×
×

CLART ENTHERPEX

CLART ENTHERPEX

Το CLART® ENTHERPEX ανιχνεύει και ταυτοποιεί τους ανθρώπινους ερπητοϊούς και εντεροϊούς.

Το διαγνωστικό σύνολο CLART® ENTHERPEX αναπτύχθηκε για να καθορίζει με γρήγορο τρόπο την αιτία της νόσου (Herpesvirus ή Enterovirus), επιτρέποντας έτσι την υιοθέτηση της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης.

Ιοί που ανιχνεύονται:

HHV-1 HERPES SIMPLEX VIRUS 1 HSV-1
HHV-2 HERPES SIMPLEX VIRUS 2 HSV-2
HHV-3 VARICELLA ZOSTER VIRUS 3 VZV
HHV-4 EPSTEIN-BARR VIRUS EBV
HHV-5 CITOMEGALOVIRUS CMV
HHV-6 HUMAN HERPES VIRUS 6 HHV-6
HHV-7 HUMAN HERPES VIRUS 7 HHV-7
HHV-8 HUMAN HERPES VIRUS 8 HHV-8
ENTEROVIRUS Coxsackievirus, Poliovirus, Echovirus  

Το διαγνωστικό σύνολο CLART® ENTHERPEX για την γονοτύπωση των ανθρώπινων Herpesvirus και Enterovirus βασίζεται στην ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών του ιϊκού γονιδιώματος με multiple RT-PCR και μετάχρονη υβριδοποίηση με συστοιχίες ιχνηθετών. Η μέθοδος προσδίδει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύοντας από πολύ μικρές ποσότητες DNA. Αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε δείγματα με πολύ μικρό ιϊκό φορτίο.
  • Ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών ιών σε ένα δείγμα.
  • Υψηλή ειδικότητα, με την χρήση κατάλληλων ιχνηθετών.
  • Απλή διαδικασία επαναληψιμότητας στο εργαστήριο.
  • Γρήγορη: η διαδικασία ανίχνευσης ολοκληρώνεται σε 8 h.

 

Αυτοματοποιημένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ανάλυση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη από το λογισμικό ανάλυσης εικόνας μικροσυστοιχιών SAICLART® της GENOMICA. Το λογισμικό ανιχνεύει και ερμηνεύει όλους τους στόχους που βρίσκονται στην εικόνα, αποφεύγοντας έτσι την υποκειμενικότητα του ανθρώπινου παράγοντα.

Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Στειλεός
Ορός
Πλάσμα
Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό
Βιοψία
Χρόνος επεξεργασίας
2 ημέρες
Τεχνολογία
CLART