×
×

Λευχαιμίες

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία

Η Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι ο πιο συχνός τύπος λευχαιμίας των ενηλίκων. Προσβάλλει κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η εμφάνισή της σε άτομα κάτω των 40 ετών είναι σπάνια. Η ΧΛΛ μπορεί να είναι ασυμπτωματική όταν εντοπίζεται σε πρώιμα στάδια, ωστόσο είναι συνήθως μη ιάσιμη. Η ΧΛΛ αποτελεί μία μορφή καρκίνου ενός τύπου λευκών κυττάρων του αίματος, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα, που παράγονται στον μυελό των οστών και ευθύνονται για την παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του οργανισμού.

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία

Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) είναι μια αιματολογική κακοήθεια, στην οποία διαταράσσεται η διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αυξημένος αριθμός ανώριμων λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα . Είναι μία από τις τέσσερις συνηθέστερες μορφές λευχαιμίας, αντιπροσωπεύοντας, παγκοσμίως, το 10-15% του συνόλου των περιστατικών λευχαιμίας στους ενήλικες. Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται ένα με δύο περιστατικά ανά 100.000 άτομα. Η ΧΜΛ συνήθως εμφανίζεται στη μέση ηλικία - στα 45 με 55 έτη κατά μέσο όρο - ενώ περίπου το 2% των περιστατικών είναι παιδιά.

Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία

Η Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία (ΟΛΛ) είναι μία οξεία μορφή λευχαιμίας, ή καρκίνος των λευκών κυττάρων, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή καρκινικών, πρόδρομων λευκών κυττάρων — γνωστά ως λεμφοβλάστες. Στους ασθενείς με ΟΛΛ, οι λεμφοβλάστες παράγονται στον μυελό των οστών και πολλαπλασιάζονται συνεχώς, προκαλώντας βλάβες και θάνατο με την παρεμπόδιση δημιουργίας φυσιολογικών κυττάρων — όπως ερυθρά, λευκά και αιμοπετάλια — στον μυελό και με διήθηση σε άλλα όργανα. Η ΟΛΛ είναι πιο συχνή στην παιδική ηλικία, κυρίως μεταξύ 2–5 χρονών, καθώς και σε προχωρημένη ηλικία.

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Η Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ), είναι ένας καρκίνος των κυττάρων της λευκής σειράς, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη των λευκών αιμοσφαιρίων που συσσωρεύονται στο μυελό των οστών εμποδίζουν την αιμοποίηση. Η ΟΜΛ είναι η πιο κοινή οξεία λευχαιμία που προσβάλει ενήλικες, και η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία. Παρόλο που η ΟΜΛ είναι σχετικά σπάνια ασθένεια, υπεύθυνη περίπου για το 1.2% θανάτων λόγω καρκίνου στις ΗΠΑ, η συχνότητα εμφάνισής της αναμένεται να αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού.