×
×

Υγρή Βιοψία

Μεταλλαγές των BRAF/NRAS σε υγρή βιοψία

Το BRAF/NRAS Mutation Test v2 (Roche Molecular Diagnostics), ανιχνεύει μεταλλαγές στα γονίδια BRAF και NRAS από το πλάσμα των ασθενών (υγρή βιοψία) ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό και από τον καρκινικό ιστό, εξαλείφοντας συχνούς περιορισμούς στον μοριακό έλεγχο όπως η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση και η ανεπάρκεια υλικού. Με ξεκάθαρα αποτελέσματα, παρέχει στους κλινικούς αξιόπιστη πληροφορία για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Υγρή Βιοψία

  • Ιουλ 13, 2017

Η Υγρή Βιοψία στον καρκίνο αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την ανάλυση γενετικού υλικού του όγκου από τα σωματικά υγρά του ασθενή, συνήθως από το περιφερικό αίμα σήμερα. Με τη μέθοδο αυτή παρακάμπτεται μια σειρά περιορισμών της βιοψίας ιστού όπως αναλύεται παρακάτω:


Υγρή Βιοψία στον Καρκίνο του Πνεύμονα

  • Νοε 11, 2015

Στην Κάρυο βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι στα εργαστήριά μας εφαρμόζουμε τη την πρώτη, πιστοποιημένη κατά CE-IVD μέθοδο υγρής βιοψίας cobas® EGFR Mutation Test v2. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να ανιχνεύσουμε αξιόπιστα 42 μεταλλαγές του EGFR από μια απλή αιμοληψία σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Επιπλέον, στο απαντητικό αναφέρεται ο ημιποσοτικός δείκτης SQI, ο οποίος παρέχει τη μοναδική δυνατότητα παρακολούθησης της νόσου σε ενδιάμεσα στάδια.


Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες

Το πρώτο CE-IVD test για την ανίχνευση μεταλλαγών του EGFR σε υγρές βιοψίες (περιφερικό αίμα)

Το cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD, ανιχνεύει το γονίδιο του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) στο DNA ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και χρησιμοποιείται για την επιλογή ασθενών με NSCLC για τη θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR (TKI).

ClearID Υγρή Βιοψία Πνεύμονα

ClearID® is a blood test that provides physicians with actionable biomarker information from whole blood to help guide treatment and find ongoing clinical trials for aggressive, metastatic, and refractory cancer patients. The NSCLC panel targets 11 genes that, when mutated, have been associated with a variety of targeted treatments, according to the latest clinical studies.

 

Optimized Lung Cancer Panel to Help Improve Treatment Outcomes