×
×

Πιστοποίηση της Κάρυο για τη μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HPV

Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής της Κάρυο σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του οργανισμού EHEQAS για την μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HPV.

Attachments: 
Πιστοποιητικό HPV Πιστοποιητικό HPV