×
×

Πιστοποίηση της Κάρυο για την κυτταρογενετική εξέταση Καρυότυπου Περιφερικού Αίματος

Πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής της Κάρυο σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του οργανισμού CEQAS για την κυτταρογενετική ανάλυση καρυότυπου περιφερικού αίματος [2015-2016].

Attachments: