×
×

Πιστοποίηση της Κάρυο για την κυτταρογενετική εξέταση Καρυότυπου Μυελού των Οστών

Πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής της Κάρυο σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του οργανισμού CEQAS για την κυτταρογενετική ανάλυση καρυότυπου μυελού των οστών στον αιματολογικό καρκίνο [2016].

Tags: 
Πιστοποίηση
Attachments: