×
×

Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες

Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες

Το πρώτο CE-IVD test για την ανίχνευση μεταλλαγών του EGFR σε υγρές βιοψίες (περιφερικό αίμα)

Το cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD, ανιχνεύει το γονίδιο του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) στο DNA ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και χρησιμοποιείται για την επιλογή ασθενών με NSCLC για τη θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR (TKI).

Η πρωτοπόρος αυτή μέθοδος της Roche Molecular Diagnostics είναι η πρώτη που μπορεί να χρησιμοποιήσει και πλάσμα και καρκινικό ιστό, εξαλείφοντας συχνούς περιορισμούς στον μοριακό έλεγχο όπως η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση και η ανεπάρκεια υλικού. Με ξεκάθαρα αποτελέσματα, το cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD παρέχει στους κλινικούς αξιόπιστη πληροφορία για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Το cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD έρχεται με ένα νέο χαρακτηριστικό στο απαντητικό του, τον Ημιποσοτικό Δείκτη (Semi Quantitative Index ή SQI). Ο δείκτης αυτός αναπαριστά το ποσοστό εμφάνισης της μεταλλαγής στο υπό εξέταση δείγμα. Όταν ο έλεγχος γίνεται σε διαφορετικά χρονικά σημεία για τον ίδιο ασθενή, η τιμή του SQI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πορείας της νόσου, μια επιλογή που δεν απαντάται σε κανέναν άλλο έλεγχο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Ο έλεγχος cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD ανιχνεύει 42 μεταλλαγές στα εξώνια 18, 19, 20 και 21 του γονιδίου EGFR στο πλάσμα ή στον καρκινικό ιστό του ασθενή
  • Ο έλεγχος cobas® EGFR Mutation Test v2 CE-IVD μπορεί να περαιωθεί σε λιγότερο από 4 ώρες από την απομόνωση
  • Ο έλεγχος του πλάσματος αποτελεί μία σημαντικά λιγότερο επεμβατική μέθοδο, προσπερνώντας τους περιορισμούς του ελέγχου σε κύβους παραφίνης
  • Το απαντητικό περιλαμβάνει τον δείκτη SQI, παρέχοντας πληροφορία για το κλάσμα της μεταλλαγής στο υπό έλεγχο δείγμα
  • Η ερμηνεία της απάντησης είναι αυτοματοποιημένη, παρέχοντας συνεπή, αντικειμενικά και αναπαράξιμα αποτελέσματα
Κατηγορία
Τμήμα
Ιατρική ειδικότητα
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
7-10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
4 - 10 ημέρες
Γονίδια
Τεχνολογία
Real-Time PCR