×
×

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

CLART® HPV 3

Το CLART® HPV3 είναι ένα in Vitro διαγνωστικό σύνολο για την ανίχνευση και γονοτύπωση 49 διαφορετικών τύπων του ιού human Papillomavirus (HPV) με τη χρήση multiplex PCR και την επακόλουθη οπτικοποίηση με την τεχνολογία CLART ® Technology, η οποία βασίζεται σε χαμηλής πυκνότητας μικροσυστοιχίες.

 

Πληροφορίες για την ανάλυση

Ανίχνευση ιού HPV (screening)

Μία νέα μοριακή τεχνική υψηλής ευαισθησίας μπορεί να εξασφαλίσει έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση HPV λοίμωξης σε όλες τις γυναίκες άνω των 30 ετών, με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

Εφαρμόζουμε το HPV DNA Screening test με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.