×
×

Πιστοποίηση της Κάρυο για τον μοριακό έλεγχο της Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI)

Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής της Κάρυο σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της UK NEQAS για τον έλεγχο της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) για το 2016-2017.

Tags: 
Πιστοποίηση
Attachments: 
Το πιστοποιητικό για το MSI Το πιστοποιητικό για το MSI