×
×

Ενημερωτικό υλικό

Πιστοποίηση για τον μοριακό έλεγχο του JAK2 και των μεταθέσεων BCR-ABL1 και AML

Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του UK NEQAS για τον μοριακό έλεγχο της μεταλλαγής V617F του γονιδίου JAK2 και των μεταθέσεων των γονιδίων BCR-ABL1 και AML (2016-2017).


Παραπεμπτικό MammaPrint

Το παραπεμπτικό αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ιατρό και την ασθενή. Μαζί με τον κύβο παραφίνης και την ιστολογική έκθεση της ασθενούς θα πρέπει να προσκομμίζονται στο εργαστήριό μας. Ο χρόνος απάντησης είναι 10 εργάσιμες ημέρες. Η ασθενής επιβαρύνεται μόνο με το 15% της δικής της συμμετοχής.


Σελίδες