×
×

Ενημερωτικό υλικό

Πιστοποίηση για τον μοριακό έλεγχο του JAK2 και των μεταθέσεων BCR-ABL1 και AML

Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής σε σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του UK NEQAS για τον μοριακό έλεγχο της μεταλλαγής V617F του γονιδίου JAK2 και των μεταθέσεων των γονιδίων BCR-ABL1 και AML (2016-2017).


Σελίδες