×
×

Προφίλ

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ΚΑΡΥΟ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Έκτοτε, παρέχουμε υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας ανάλυσης γενετικού υλικού στους λειτουργούς της υγείας. Δέσμευσή μας αποτελεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο κόστος. Η συνεργασία μεταξύ μοριακών βιολόγων, κυτταρογενετιστών και κλινικών γενετιστών του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την επιστημονική κάλυψη των συνεργαζόμενων ιατρών στην ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και στη διαφοροδιάγνωση ειδικών περιστατικών. 

Η ΚΑΡΥΟ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Φαρμακογενετική του Καρκίνου
  • Γενετικός έλεγχος κληρονομούμενων παθήσεων
  • Βιοπληροφορική
  • Αποθήκευση γενετικού υλικού