×
×

Προγεννητικός έλεγχος

  • Νοε 08, 2013

Μια σειρά προγεννητικών ελέγχων είναι διαθέσιμη στο εργαστήριό μας:

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος από το αίμα της μητέρας

verifi® Prenatal Test

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς να προσφέρουμε στην Ελλάδα τον Μη Επεμβατικό Προγεννητικό Έλεγχο από το αίμα της μητέρας verifi® της εταιρείας Illumina — έναν έλεγχο που ανιχνεύει τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες από μία και μόνο αιμοληψία της μητέρας με ακρίβεια εφάμιλλη των διαγνωστικών μεθόδων. Αν επιζητείτε μία ασφαλέστερη, απλούστερη μέθοδο και θέλετε τον έλεγχο νωρίς, από την 10η εβδομάδα κύησης, μπορείτε τώρα να ζητήσετε τον έλεγχο verifi®. Ο έλεγχος verifi® , μετά από τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις, προσφέρεται και στις δίδυμες κυήσεις. Σε νεώτερη και πολύ σημαντική εξέλιξη με χαρά ανακοινώνουμε τη δυνατότητα επιλογής ελέγχου μικροελλειπτικών συνδρόμων με το verifi®.

 

Καρυότυπος αμνιακού υγρού (G-Banding)

Η εξέταση καρυότυπου αμνιακού υγρού με ειδική χρώση G-banding γίνεται με μικροσκοπική ανάλυση και δίνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη δομή των χρωμοσωμάτων του εμβρύου.

 

Microarray CGH

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο microarray-CGH, προκύπτει ο μοριακός καρυότυπος του ατόμου – μία από τις πιο ολοκληρωμένες εξετάσεις του γονιδιώματος ενός ατόμου.

Η μέθοδος αυτή, χάρη στην αυξημένη της ευκρίνεια (10 φορές υψηλότερη ευκρίνεια από ότι ο καρυότυπος), ανιχνεύει μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς μη ορατούς κατόπιν μικροσκοπικής παρατήρησης αλλά και αναδιατάξεις μεγέθους 200-500 kb. Ταυτόχρονα, η μέθοδος αυτή εστιάζει σε περιοχές του DNA που συνδέονται με 120 ευρέως τεκμηριωμένα σύνδρομα

 

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD)

Η Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο προγεννητικού ελέγχου, κατά την οποία ελέγχεται αν υπάρχει συγκεκριμένη γενετική ανωμαλία στο έμβρυο κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Μόνο τα υγιή έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 50% των ωοκυττάρων από γυναίκες κάτω των 39 ετών και το 75% των ωοκυττάρων σε γυναίκες άνω των 39 ετών  φέρουν αριθμητικές ανωμαλίες (ανευπλοειδίες), που σχετίζονται με γνωστά σύνδρομα όπως, Down Patau, Edwards και Turner. Παρόλη τη δυνατότητα του προγεννητικού ελέγχου να αποκλείσει χρωμοσωμικές και άλλες κληρονομούμενες ανωμαλίες, πρέπει να τονιστεί ότι η διακοπή μίας κύησης, ιδιαίτερα σε προχωρημένη εβδομάδα,  είναι μια αρκετά επώδυνη και τραυματική εμπειρία. Η Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης γεντικών ανωμαλίων πριν την εμβρυομεταφορά.