×
×

Κατηγορία

Κατηγορία: ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
TheraGuide 5-FU - Myriad ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου EGFR με Real Time PCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου EGFR με Real Time PCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές των BRAF/NRAS σε υγρή βιοψία ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου BRCA1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου TYMS (TS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Σελίδες