×
×

Κατηγορία

Κατηγορία: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
HPV screening ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
HPV screening ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
PneumoCLART bacteria® ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
BluePrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
BluePrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ClearID Υγρή Βιοψία Πνεύμονα ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ColoPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ColoPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
IDH1 & IDH2 mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
IDH1 & IDH2 mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Γονίδια για κληρονομούμενο μη πολυποδιακό καρκίνο του παχέoς εντέρου (HNPCC) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Γονίδια για την Οικογενή Αδενωματώδη Πολυποδίαση (Σύνδρομο FAP) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Γονίδια για την Οικογενή Αδενωματώδη Πολυποδίαση (Σύνδρομο FAP) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος Γονιδιακής Επέκτασης Her-2 με F.Ι.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος Γονιδιακής Επέκτασης Her-2 με F.Ι.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα γονιδίων για τον οικογενή Καρκίνο του Μαστού / Ωοθηκών (19 γονίδια) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα γονιδίων για τον οικογενή Καρκίνο του Μαστού / Ωοθηκών (19 γονίδια) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ποσοτικοποίηση του BCR-ABL ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ποσοτικοποίηση του BCR-ABL ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
BRAF mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
BRAF mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
c-KIT mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
c-KIT mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
DPD deficiency (DPYD) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
DPD deficiency (DPYD) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
MGMT methylation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
MGMT methylation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
PDGFRα mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
PDGFRα mutation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
TargetPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
TargetPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αναδιάταξη γονιδίου ALK με F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση Μεταλλαγών Οικογένειας Ras (KRAS & NRAS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου EGFR με Real Time PCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση μεταλλαγών γονιδίου EGFR με Real Time PCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές του EGFR σε υγρές βιοψίες ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταλλαγές των BRAF/NRAS σε υγρή βιοψία ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου BRCA1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου ERCC1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου RRM1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ανάλυση Έκφρασης γονιδίου TYMS (TS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Σελίδες