×
×

Κατηγορία

Κατηγορία:
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
Smith Magenis / Millewr Dieker ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Sperm fragmentation analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
TheraPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
TPMT enzyme activity testing ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Uniparental Disomy for Chromosome 14 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
VHL gene mutations ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Whole Exome Analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Williams F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
X-linked mental retardation ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Αναδιάταξη γονιδίου ROS1 με F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
Έλεγχος μεταλλαγών γονιδίου JAK2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Μοριακή Ταυτοποίηση Συγγένειας Δειγμάτων ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
Καρυότυπος (G-banding) ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Καρυότυπος (G-banding) ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Λέμφωμα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Λέμφωμα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οξεία Λεμφογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πολλαπλό Μυέλωμα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πολλαπλό Μυέλωμα ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
BRCA genes (BRCA1 & BRCA2): Full analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
BRCA genes (BRCA1 & BRCA2): Full analysis ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
CLART® HPV 3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
CLART® HPV 3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Color ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
MammaPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
MammaPrint - Agendia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Verifi - Non Invasive Prenatal Testing ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Verifi - Non Invasive Prenatal Testing ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
1p19q F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1p19q F.I.S.H. ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Molecular Karyotype (CGH Microarrays) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Molecular Karyotype (CGH Microarrays) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κατηγορία: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
CLART ENTHERPEX ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
CLART ENTHERPEX ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
CLART PneumoVir ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
CLART PneumoVir ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
CLART® EnteroBac ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
CLART® EnteroBac ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
CLART® SeptiBac ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
CLART® SeptiBac ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
CLART® STIs A&B ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
CLART® STIs A&B ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Σελίδες