×
×

Κατηγορία

Κατηγορία:
Τμήμα Ιατρική ειδικότητα
21-hydroxylase deficiency ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Amnio PCR ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
CHEK2 gene mutations ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
CMV Quantitative ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Aspergillus ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Brucella (B. melitensis) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Candida ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Coxsackies ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of HCV ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Legionella ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Leismania ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Ureaplasma urealyticum ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Yersinia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Detection of Ατύπων Μυκοβακτηριδίων ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
DNA extraction ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
EGFR amplification ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Fetal sex determination from maternal peripheral blood ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
FISH on SPERM ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Full sequencing of the Cystic Fibrosis gene ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Genetic predisposition for Parkinson type 2 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
HBV Genotyping ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
HBVm Quantitative ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
HCV Genotyping ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
HCV Quantitative ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
HIV Genotyping ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Immunophenotyping for Acute Leukemia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Immunophenotyping for B or T lymphoproliferative disease ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Immunophenotyping for B, T and N/K subpopulations ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Immunophenotyping for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Immunophenotyping of NK-CELLS ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Karyotype of amniotic fluid ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Karyotype of bone marrow ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Karyotype of CVS ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Karyotype of peripheral blood ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Karyotype of peripheral blood of couples ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Karyotype of product of conception (POC) ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
MEK1 gene mutations ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis for Achondroplasia FGFR3 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis for Hypochondroplasia ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of 21 Μικροελλειπτικών Συνδρόμων ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of ABL1 gene ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of ACE ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of ACTN3 gene ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of AGT ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of Alzheimer type 1 Syndrome ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of AML-ETO gene ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of Angelman Syndrome (AS) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of APECED Syndrome ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of Apolipoprotein Β (APO-B) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Molecular Analysis of Atrophy (DRPLA) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σελίδες